Algemene Voorwaarden

Welkom bij het Centrum voor Neuschirurgie en Reconstructieve Aangezichtschirurgie. Deze Algemene Voorwaarden regelen uw gebruik van onze website facial-plastic-surgery.nl en de aankoop van producten en diensten via onze online winkel.

1. Definities

  • De website: facial-plastic-surgery.nl
  • Gebruiker: Elke bezoeker van de website.
  • Diensten: Alle diensten aangeboden op de website.
  • Producten: Alle producten aangeboden op de website.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, alsmede op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via onze website worden gesloten.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door het Centrum voor Neuschirurgie en Reconstructieve Aangezichtschirurgie. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen bij de klant.

4. Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Betaling dient te geschieden volgens de op de website aangegeven betaalmethoden.

5. Levering

Wij streven ernaar om producten zo snel mogelijk te leveren. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. Aan eventuele overschrijdingen van de levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Retourneren

Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen worden geretourneerd, mits in originele verpakking en in ongebruikte staat. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.

7. Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, overeenkomstig ons Privacybeleid.

8. Aansprakelijkheid

Het Centrum voor Neuschirurgie en Reconstructieve Aangezichtschirurgie is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit onjuistheden in de aangeboden informatie, behoudens situaties waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid van het Centrum.

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is raadzaam regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

10. Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens

Centrum voor Neuschirurgie en Reconstructieve Aangezichtschirurgie
Marathon 1
1213 PA Hilversum
Tel: +31 088 9000 530
E-mail: [email protected]

Door gebruik te maken van onze website, erkent u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ermee akkoord te gaan.