Privacybeleid

1. Inleiding

Het Centrum voor Neuschirurgie en Reconstructieve Aangezichtschirurgie, gevestigd te Marathon 1, 1213 PA Hilversum, Nederland, en bereikbaar via +31 088 9000 530 of [email protected], hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar patiĆ«nten en bezoekers van de website facial-plastic-surgery.nl. In dit Privacybeleid informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie, het maken van afspraken, of wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gezondheidsgerelateerde informatie omvatten.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, zoals het verwerken van uw aanvragen, het verlenen van onze diensten, of het versturen van informatie.

3. Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

4. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dit omvat onder meer het gebruik van beveiligde verbindingen en het beperken van de toegang tot de gegevens.

5. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

6. Cookies

Onze website gebruikt cookies om de functionaliteit te verbeteren en het gebruik van de website te analyseren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

7. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Centrum voor Neuschirurgie en Reconstructieve Aangezichtschirurgie Marathon 1 1213 PA Hilversum +31 088 9000 530 [email protected]

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11/03/2024.