Mime therapie

Mime-therapie heeft als doel de symmetrie van het gezicht te bevorderen, zowel in rust als bewegen. De oefeningen zijn gericht op het leren bewegen van de mimische spieren van de gezonde en aangedane zijde te samen. Door oefenen wordt een bewust verband gelegd tussen lichaamstaal, emoties en gelaatsuitdrukking. Zo kan de patiënt een betere controle krijgen over zijn of haar gelaatsexpressie.

Mime therapie beoogt bij onvolledig herstel van de nervus facialis na de eerste 9 maanden de hinderlijke restverschijnselen aan de aangedane zijde te onderdrukken. Tevens kan mime-therapie de patiënt met een aangezichtsverlamming tijdens het eerste jaar van de herstelfase van de zenuw begeleiden. De behandeling start idealiter zodra er weer enige beweging aan de aangedane zijde van het gelaat zichtbaar is.

Mime-therapie bestaat, gebruik makend van 9-12 behandelingen, uit:

  1. een uitgebreid onderzoek naar de bewegingsmogelijkheden van het gezicht en de ervaren klachten
  2. informatie over de behandeling en de prognose
  3. instructies in het dagelijks leven, w.o. rust- en pauzeregime en dagelijkse activiteiten
  4. zelfstandige massage gezicht en hals
  5. ademhalingsontspanningsoefeningen
  6. coördinatieoefeningen van de mimische spieren aan zowel gezonde als aangedane zijde
  7. instructies om meebewegen in het gelaat te onderdrukken
  8. oefeningen voor oog- en lipsluiting, letter- en woordoefeningen
  9. instructies met betrekking tot expressiemogelijkheden

Mime therapie wordt gegeven door Ans van Noord, praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Sonnevelt en van Noord.

Ans van Noord
Brinkhove 18 3702 SP Zeist
T: 030-699 20 28
M: 06-121 88 374
E: info@ansvannoord.nl
W.www.ansvannoord.nl

Ingrid Burgers-Bots
fysiotherapeut
afdeling revalidatiegeneeskunde
sectie fysiotherapie
VU medischcentrum
postbus 7057
1007 MB Amsterdam
T. (020) 444 07 63 secretariaat afdeling revalidatie
F. (020) 444 07 87
E.ial.burgers@VUmc.nl
W. www.VUmc.nl
aanwezig: maandag, donderdag en vrijdag.