Neuscorrectie man

Naast het verbeteren van de ademweg kunnen we met een neuscorrectie onder andere uw neus verkleinen of vergroten, de vorm van uw neustip verfijnen, een onsierlijke bobbel van uw neusrug verwijderen of de hoek tussen uw neus en bovenlip veranderen. Een neuscorrectie kan ook een geboortedefect of een neustrauma corrigeren.

Anamnese

Neus  tussenschot ontbrak. Geen structuur.

Resultaat

Opbouwen van tussenschot en neusrug met kraakbeen implantaten.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Neus te grof, scheef, en slecht ademen.

Resultaat

Subtotale correctie van het neus tussenschot. Verbeteren scheefstand, haakvorm en ademhaling.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Neus te dominant in gezicht.

Resultaat

Neus verfijning en verkleining.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Neus te dominant in gezicht.

Resultaat

Neustip verfijning en correctie van bifiditeit.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over stigmatische, scheve neus en verminderde neusdoorgankelijkheid.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de scheefstand werd gecorrigeerd, de hump werd verwijderd en de tipvorm en tipstand werden gecorrigeerd. Postoperatief verbeterde neuspassage. Tevens een neus die weliswaar is verkleind, maar nog steeds krachtig oogt.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over een ingezakte neus.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de bovenkaak ter plaatse van de onderlip werd verhoogd door implantatie van een stuk autoloog (eigen) ribkraakbeen. Op dit transplantaat werd in dezelfde sessie het neustussenschot en daarmee de neusrug verder opgebouwd. Postoperatief een frissere uitstraling.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over een scherpe, gebogen neus met verminderde neuspassage.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de neus werd verlaagd en verbreed. Tevens correctie van de neustip waardoordoor deze minder scherp oogt zonder dat de neus aan kracht verliest. Postoperatief een betere neusdoorgankelijkheid door een verwijding van de neusklepregio.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient zocht correctie van wat hij als een ‘wipneus’ bestempelde.’

Resultaat

Neuscorrectie waarbij de neustip naar beneden werd gedraaid en dichter bij de lip werd geplaatst. De neusvleugelkraakbeentjes werden strak getrokken om het concave (holle) aspect naast de tip in een convexe (bolle) configuratie te veranderen. De neus kent postoperatief een meer krachtige configuratie wat beter bij het gezicht past en dit tot rust brengt. Postoperatief sterke verbetering neuspassage door het verwijden van de neusklep.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over scheve neus. Status na operatie elders.

Resultaat

Revisie neuscorrectie (revisie rhinoplastiek) waarbij de rechter neusvleugel in toto opnieuw werd opgebouwd met autoloog (eigen) oorschelpkraakbeen. De stand van de oren is na de ingreep onveranderd.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over te opvallende neus.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) bij een man van Marokaanse etniciteit bij wie de neusrug werd verlaagd en de stand en vorm van de neustip werden gecorrigeerd. Opvallend verschil postoperatief: de neus is veel minder dominant aanwezig in het gezicht.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over grove en scheve neus.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de benige scheefstand werd gecorrigeerd en de neusrug werd verlaagd. Postoperatief nog steeds een krachtige en mannelijke neus, maar wel minder dominant aanwezig in het gezicht.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over een ingezakte neusrug.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over scheve neus met verminderde neuspassage.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) bij een schizis (gehemeltespleet; cleft lip) patient waarbij de neus zoveel als mogelijk werd rechtgezet door het alakraakbeen te verlengen en het septum (neustussenschot) opnieuw op te bouwen. Postoperatief een betere neusdoorgankelijkheid.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over een te opvallende neus met verminderde neuspassage.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de neus werd verbreed in het middelste tweederde deel en waarbij de neustip werd teruggezet in het gezicht. Na de operatie oogt de neus krachtiger met derhalve ook meer balans in het aangezicht.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over een scheve neus met verminderde neuspassage.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) bij een patient met een sterk asymmetrisch gezicht. Vooraanzicht dient als voorbeeld hoe bij een dergelijke casus ‘meer aantrekkelijke asymmetrie’ kan worden verkregen door neuscorrectie, zelfs indien het niet mogelijk is de neus volledig recht te zetten

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over te grote, gebogen neus.

Resultaat

Voorbeeld van het verkleinen van een neus waarbij de neuswortel (radix) wordt opgevuld met een kraakbeentransplantaat om de hoek tussen de neusrug en het voorhoofd minder scherp te maken.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over een te opvallende neus en neuspassagebelemmering.

Resultaat

Neusverkleining met verlagen van de hump en correctie van de tip waarbij de vorm van de tip werd aangepast en de neuspunt opwaarts werd geroteerd. Postoperatief nog steeds een krachtige, mannelijke, maar wel minder opvallende neus. Bij onderaanzicht is zichtbaar dat ook een scheefstand van het tussenschot werd hersteld.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD