Neuscorrectie vrouw – meer voorbeelden

Naast het verbeteren van de ademweg kunnen we met een neuscorrectie of rhinoplastiek onder andere uw neus verkleinen of vergroten, de vorm van uw neustip verfijnen, een onsierlijke bobbel van uw neusrug verwijderen of de hoek tussen uw neus en bovenlip veranderen. Een neuscorrectie kan ook een geboortedefect of een neustrauma corrigeren.

Anamnese

Patiente vond haar neus te lang en te breed.

Resultaat

Verticale correctie van de neustip en versmallen van de benige neusrug.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte vond haar neus te gehaakt en hoekig.

Resultaat

Neuscorrectie met verbreden van de neusrug en verwijderen van de hump. Teven corrigeren van het omlaag draaien van de neustip bij lachen.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte klaagde over verminderde ademhalen door de neus en scheefstand en een hump.

Resultaat

Neuscorrectie met subtotale reconstructie van het neustussenschot met tevens tipverfijning en correctie van de hump en ophogen van de neuswortel.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Neuspassage klachten alsmede overprojectie van de neus.

Resultaat

Neusverkleining met verstevigen van de neusrug en verbeteren van de verhoudingen in de neustip.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Kromming van de neus, verergerend met het ouder worden.

Resultaat

Correctie van de neusrug met ophogen van de neuswortel.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Neuspassageproblemen en scheefstand.

Resultaat

Rhinoplastiek met subtotale reconstructie van het neustussenschot met tevens verbeteren van de verhoudingen in de neustip.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte vond haar neus te opvallend

Resultaat

De neus werd iets verkleind maar met name werd het stigma van het omlaag draaien van de neustip bij lachen gecorrigeerd.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Haakneus.

Resultaat

Correctie en versteviging van neusrug met tipverfijning.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte niet tevreden met vorm van de neus.

Resultaat

Correctie neustip met verbeterde verhoudingen.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte vond neus te opvallend.

Resultaat

Neusverkleining met verbeteren anatomische verhoudingen.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte klaagde over te lage neusrug.

Resultaat

Neusrug verhoogd met implantaat waardoor verzachten van de lichtval.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte vond neus te dominant in het gezicht.

Resultaat

Neus verkleind en verfijnd.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Slecht ademen en lelijke neustip vanaf onderzijde.

Resultaat

Neustip verlaagd, asymmetrie neusgaten gecorrigeerd, neuspassage verbeterd.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Neus te dominant in gezicht.

Resultaat

Neus verfijning en verkleining.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Neus te dominant in gezicht.

Resultaat

Neus verfijning en verkleining.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte vond haar neus te grof.

Resultaat

Neusverkleining en verfijning.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patiënte vond haar neus te lang en te gebogen.

Resultaat

Verbetering van verhouding tussen neustip en neusvleugels.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient vond haar neus te grof.

Resultaat

Standaard correctie van de neusrug in combinatie met tipverfijning.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Resultaat

Neusoperatie waarbij het hoekige aspect en de scheefstand werd ‘verzacht’ door het plaatsen van een zogeheten spreader graft transplantaat aan de linker zijde van de neusrug. De neusrug werd verlaagd en de neustip werd verfijnd en iets opwaarts geroteerd. U kunt bij het vooraanzicht zien dat de neus technisch gezien weliswaar eigenlijk nog scheef staat maar dat door de correctie van de licht-schaduw-verhoudingen dit nu optisch veel minder duidelijk is. De neus is optisch ‘saaier’ geworden waardoor de andere gezichtsdelen zoals de ogen beter tot hun recht komen.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient zocht correctie van wat zij een ‘haakneus’ noemde’

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de hump werd verwijderd, het middelste 1/3 deel van de neus werd verbreed, en de tip omhoog werd geroteerd. Het stigmatische aspect van de neus is hiermee verdwenen, waardoor het gezicht meer tot rust is gekomen.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient zocht correctie van wat zij als een ‘wipneus’ bestempelde.

Resultaat

Neuscorrectie waarbij de neusvleugelkraakbeentjes werden omgedraaid om het concave (holle) aspect naast de tip in een convexe (bolle) configuratie te veranderen. Daarnaast werd de neustip naar beneden gedraaid en dichter bij de lip geplaatst. Ook het tussenschot werd rechtgezet om de neusdoorgangelijkheid te verbeteren zoals te zien in onderaanzicht.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient zocht correctie van de hump.

Resultaat

Neuscorrectie waarbij de hump werd verwijderd, het middelste 1/3 deel van de neus werd verbreed, en de tip iets omhoog werd geroteerd. De neus is nu minder scherp en meer in balans met het gezicht waardoor de aandacht meer naar de ogen is verplaatst.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient zocht met name verfijning van de tip en een verfijning van het algehele beeld.

Resultaat

Vanuit verschillende hoeken is te zien dat na de neusoperatie (rhinoplastiek) sprake is van een betere, fijnere tipvorm. Bij het onderaanzicht is te zien dat de vijfhoekige vorm van de tip (‘boxy tip’) plaats heeft gemaakt voor meer een pyramidestructuur. De neus lijkt hierdoor kleiner.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient vond haar neus te grof.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) met resectie van de hump, veranderen van de vorm van de tip en opwaarts roteren van de tip. Opvallend is hoezeer de neus na de operatie een minder prominente rol heeft aangenomen in het gezicht. De neus is mooier en daardoor ook minder opvallend geworden.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Typische neusvorm van Zuid-Europese etniciteit met humpvorming en neerwaartse rotatie van de neustip.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) met resectie van de hump met verfijning en opwaarts roteren van de neustip. Ook de neuspassage werd verbeterd door correctie van een scheefstand van het neustussenschot.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Onzeker door neus.

Resultaat

Neusverkleining met verbeteren van de anatomische verhoudingen. Meer rust in het gezicht.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient stoorde zich aan de scheefstand van de neus.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) bij een patient met een asymmetrisch gezicht waarbij een ‘aantrekkelijkere asymmetrie’ werd gecreeerd door de scheefstand van de neus te corrigeren ten opzicht van de bovenlip. De neustip werd bovendien neerwaarts geroteerd en teruggezet naar het gezicht waardoor de neusgaten in vooraanzicht minder zichtbaar zijn.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over opvallende neustip.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij scheefstand werd gecorrigeerd en de neuspunt neerwaarts werd geroteerd en teruggezet naar het gezicht (deprojectie). Kleine operatie, beduidend meer zelfvertrouwen postoperatief.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient stoorde zich aan knobbelige neustip.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij alleen de vorm van de tip werd verbeterd. Het bifide aspect is verdwenen en daarmee het schaduwaspect tussen de verschillende lichtvangende tipdelen.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient stoorde zich aan de grove neus.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de neustip werd verfijnd en teruggezet naar het gezicht. Fraai is te zien hoe na de operatie de neus een minder dominante positie in het gezicht heeft aangenomen.

chirurg: PJFM Lohuis MD PhD

Anamnese

Patient klaagde over scheefstand en verminderde neuspassage na een trauma in het verleden. Eerder geopereerd in een ander ziekenhuis.

Resultaat

Revisie neuscorrectie (revisie rhinoplastiek) waarbij het gefractureerde neustussenschot opnieuw werd opgebouwd en de neustip opwaarts werd geroteerd en ook meer van het gezicht af werd vastgezet (projectie). Effect goed zichtbaar bij zijaanzicht. Sterk verbeterde neusdoorgankelijkheid.

chirurg: Dr. P.J.F.M. Lohuis

Anamnese

Patient klaagde over brede, scheve neusrug. Wil graag kleinere neus.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij de neus werd verkleind door de neusrug te verlagen en te versmallen. Bij onderaanzicht is ook het effect van de correctie van het neustussenschot zichtbaar.

chirurg: Dr. P.J.F.M. Lohuis

Anamnese

Patient klaagde over haar grove aspect neus en verminderde neuspassage.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) met humpresectie, vermeerderen van het volume van het middelste 1/3e deel van de neus en verfijning van de tip. De functie van de neusklep was verbeterd. In onderaanzicht na de neusoperatie een pyramidestructuur in plaats van de grof ogende vijfhoekige structuur.

chirurg: Dr. P.J.F.M. Lohuis

Anamnese

Patient klaagde over misvorming rechter neusgat.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) waarbij slechts door middel van een correctie van het neustussenschot de deformiteit kon worden gecorrigeerd.

chirurg: Dr. P.J.F.M. Lohuis

Anamnese

Patient klaagde over scheve, scherpe neus en verminderde neuspassage.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) met vermeerderen van het volume van het middelste 1/3e deel van de neus en terugzetten van de neustip naar het gezicht. De neuspassage werd verbeterd. In onderaanzicht is na de neusoperatie sprake van een betere symmetrie van de neusgaten.

chirurg: Dr. P.J.F.M. Lohuis

Anamnese

Patient klaagde over benige richel van de rechter neusrug.

Resultaat

Neuscorrectie (rhinoplastiek) met slechts een kleine humpresectie en bijwerken van de benige richel via endonasale benadering.

chirurg: Dr. P.J.F.M. Lohuis